GARANTINIS IR NEGARANTINIS APTARNAVIMAS

3 metų gamintojo garantija

InfiRay prietaisams 

 

Prieš pradėdami naudoti prekę atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją bei garantinio aptarnavimo sąlygas. Esant tinkamai priežiūrai, prietaisas gali Jums tarnauti daugelį metų. Prietaiso garantinio laikotarpio metu būtina išsaugoti pirkimo dokumentą ir garantinio aptarnavimo taloną. Garantinis talonas yra patvirtinimas, kad InfiRay prietaisas, kurį Jūs pirkote, buvo be defektų, o atsiradę defektai dėl gamintojo kaltės, garantiniu laikotarpiu bus pašalinti arba prietaisas bus pakeistas. Gedimai atsiradę dėl prietaiso naudojimo ne pagal instrukciją, išorinio nusidėvėjimo, pakuotės pažeidimo, nepatenka į garantinį aptarnavima.

1.1
2 1
3 1

GARANTINIO aptarnavimo taisyklės:

 1. Sugedus InfiRay prietaisui, gedimą galite registruoti service@dimeka.eu arba +37064582502
 2. Gavus pranešimą, su Jumis susisieksime dėl prietaiso atvežimo/pristatymo į mūsų servisą.
 3. Pirkėjas, pateikdamas prietaisą garantiniam remontui, privalo kartu pateikti pirkimo dokumentą (kasos kvitą, sąskaitą) bei kitus reikalingus dokumentus, jei to reikalauja pardavėjas;
 4. Prietaisas ar jo komponentas yra priimamas serviso darbuotojo, užpildant prekių grąžinimo į servisą forma (RMA). Vienas RMA egz. įteikiamas klientui; RMA forma
 5. Atlikus prietaiso apžiūrą, nustatomi gedimai. Pirkėjas informuojamas apie gedimus, jų šalinimą ir preliminarų remonto darbų baigimo laiką.
 6. Gedimai atsiradę dėl gamintojo kaltės garantiniu laikotarpiu yra pašalinami.
 7. Garantinis remontas taikomas prietaisams su unikaliu serijos numeriu;
 8. Atsiimant prekę, be dokumento (RMA serviso forma arba asmens tapatybę patvirtinantį dokumento) prekė negrąžinama;
 9. Atsiimant prekę, būtina patikrinti ar grąžinama visa remontui atnešto prietaiso komplektacija; Dėl komplektacijos vėliau pretenzijos nepriimamos.
 10. Pirkėjui neturint galimybės atvykti į InfiRay biurą, prietaisas garantiniam remontui gali būti siunčiamas ir per kurjerį. Adresu: Kalvarijų g. 300, LT-08318, Vilnius. Prieš siunčiant būtina susisiekti su serviso darbuotoju el.paštu: service@dimeka.eu.
 11. Jeigu prietaisas siunčiamas, transportavimo metu turi būtų užtikrintas prietaiso saugumas. Pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, padarytus prietaiso transportavimo metu;
 12. Pirkėjui neturint galimybės atvykti į biurą, pataisytas prietaisas nemokamai bus išsiųstas nurodytu adresu.
 13. Pardavėjas neatsako už sugedusiame duomenų esančių prietaiso atmintyje, praradimą. Patariama nuolat daryti tokios informacinės medžiagos kopijas;

 

Infiray termovizoriu garantinis remontas

 

Garantiniai įsipareigojimai netaikomi šiais atvejais:

 1. Pasibaigus prietaiso garantiniam laikotarpiui;
 2. Prietaisas buvo naudojamas ne pagal paskirtį ir nesilaikant naudojimo instrukcijos;
 3. Pažeidimai atsiradę po įsigijimo prietaisui nukritus, sutrenkus arba prietaisą transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas;
 4. Pažeidimai atsiradę dėl patekusių pašalinių daiktų į prietaiso vidų, smėlio, skysčio (korozija, oksidacija), maisto, vabzdžių ir pan.;
 5. Nustačius paslėptiems defektams (išardžius prietaisą matomi nuo smūgio plokščių skilimai ar trūkusios vidinės lęšis;
 6. Prietaisas sugedo dėl nelegalių ar virusinių programų įdiegimo, neįgalioto serviso darbuotojo ardymo ir taisymo;
 7. Prietaisas sugedo išdegus prietaiso ekranui.

 

NEGARANTINIO aptarnavimo taisyklės:

 1. Sugedus InfiRay prietaisui, gedimą galite registruoti service@dimeka.eu arba +37064582502
 2. Gavus pranešimą, su Jumis susisieksime dėl prietaiso atvežimo/pristatymo į mūsų servisą.
 3. Prietaisas ar jo komponentas yra priimamas serviso darbuotojo, užpildant prekių grąžinimo į servisą forma (RMA). Vienas RMA egz. įteikiamas klientui; RMA forma
 4. Atlikus prietaiso apžiūrą, nustatomi gedimai. Pirkėjas informuojamas apie gedimus, jų šalinimą ir preliminarų remonto darbų baigimo laiką ir remonto kainą.
 5. Prieš vykdant prietaiso remontą pirmiausiai remonto darbai ir kainą yra suderinami bei tvirtinami su klientu.
 6. Po darbų ir kainų suderinimo, šalinami prietaiso gedimai. Prietaisas klientui yra išsiunčiamas po apmokėjimo jo nurodytu adresu.

 

Garantinis negarantinis remontas