Taisyklės

Šiose Taisyklėse įtvirtinamos Interneto svetainės funkcijos ir paslaugos, kuriomis galite naudotis apsilankę ar apsipirkdami Interneto svetainėje. Šios Taisyklės yra taikomos registruojantis ir naudojantis Interneto svetaine. Šis dokumentas yra teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp Jūsų, kaip internetinės svetainės www.iray.lt  (IRay Lietuva) naudotojo (toliau Pirkėjas arba Jūs), ir UAB „Dimeka“, kaip oficialaus IRay Lietuva svetainės www.iray.lt savininko, įmonės kodas: 303390220; PVM kodas: LT100013503515  kaip interneto svetainės www.iray.lt  (toliau Pardavėjas arba Mes) valdytojo.

 

Bendrosios nuostatos

Šios elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame apibrėžiamos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu elektroninėje parduotuvėje susijusios sąlygos.

Pirkėjas patvirtina, kad susipažino su Taisyklėmis paspaudęs mygtuką Pirkti. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra abiem Šalims galiojantis teisinis sutikimas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybės.
Pirkėju šiose Taisyklėse laikomas asmuo, užsiregistravęs ir perkantis elektroninėje parduotuvėje. Elektroninėje parduotuvėje pirkti gali:

1. Veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra  apribotas teismo tvarka;
2. Nepilnametis nuo 14 (keturiolikos)  iki 18 (aštuoniolikos)  metų amžiaus, turintis tėvų ar rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas;
3. Juridinis asmuo.

Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti elektroninėje parduotuvėje. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
Apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą iray.lt Jus informuoja išsiųsdamas pranešimą Jūsų nurodytu el. pašto adresu. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis , nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

 

Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

Pirkėjas gali užsisakyti prekes iray.lt  pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

1. Internetu užsiregistruodamas iray.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
2. Internetu nesiregistruodamas iray.lt ;
3. El. paštu;
4. Telefonu;
5. Mažmeninės prekybos taškuose.

Pirkėjas Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis. Prekių užsakymą telefonu ar Mažmeninės prekybos taškuose pateikusiems Pirkėjams taikomos Taisyklių nuostatos. Pateikdami užsakymą jie sutinka su Taisyklėmis. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis.

Asmens duomenų apsauga

Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad  jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti. Pirkėjas taip pat privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.
Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis elektroninėje parduotuvėje. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Daugiau apie Privatumo politiką galite sužinoti skiltyje Informacija pirkėjui „Privatumo politika”.

KOMUNIKACIJA

Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu. Pirkėjas visus klausimus ir pranešimus siunčia elektroninio pašto adresu: info@dimeka.eu

PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra pakeisti, sustabdyti ar atsisakyti kai kurių ar visų Interneto svetainės funkcijų, taip pat pakeisti elementų išdėstymą Interneto svetainėje išankstinio įspėjimo apie pakeitimą. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje IRay Lietuva skelbiamos sąlygos. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu sustabdyti arba nutraukti iray.lt  Interneto svetainės veikimą be išankstinio įspėjimo. Tokiu atveju, Pardavėjas užbaigs vykdyti visus priimtus ir patvirtintus užsakymus, o pateikti naujų užsakymų per iray.lt elektroninės prekybos svetainę nebebus galima.
Pasikeitus paslaugų teikimo sąlygoms (pavyzdžiui, pasikeitus rinkos sąlygoms, teisės aktams ir pan.), iray.lt turi teisę pakeisti paslaugų teikimo apimtį ir/ar būdą, taip pat sustabdyti ir/ar nutraukti jų teikimą. Jei Pirkėjas nesutinka su tokiais pakeitimais, Pirkėjas turėtų toliau nebesinaudoti iray.lt paslaugomis.
Jei Pirkėjas bando pakenkti iray.lt  darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nedelsiant sustabdyti arba panaikinti Pirkėjo prieigos prie iray.lt interneto svetainės galimybę arba panaikinti Pirkėjo Paskyrą be išankstinio pranešimo.
Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.

PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarkaPirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės IRay Lietuva duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti IRay Lietuva klientų aptarnavimo skyrių. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės interneto parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju IRay Lietuva turi teisę manyti, kad veiksmus interneto parduotuvėje atliko Pirkėjas. iray.lt, Neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, kai pasinaudoję Jūsų bankininkystės sistema, jie sudaro pirkimo – pardavimo sutartis pasinaudodami el. parduotuvės paslaugomis. Pirkėjas privalo atsiimti  ar priimti prekes paskirta data ir laiku. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Tinklalapio turinys, t.y. tekstas, grafika, vaizdai, prekių ženklai, paslaugų ženklai, logotipai ir kitos medžiagos, yra saugomi autorių teisių ir kitų Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų ir priklauso iray.lt. Neteisėtas tokio turinio naudojimas gali pažeisti autorių, prekės ženklų savininkų bei kitas įstatymų saugomas teises. Naudodamiesi Interneto tinklapiu Jūs neturite teisės parduoti, keisti, dauginti, rodyti, viešai atlikti, platinti, kurti išvestinius kūrinius ar kitaip naudoti Interneto tinklapio turinio bet kokiu būdu bet kokiu viešuoju ar komerciniu tikslu. Draudžiama naudoti Interneto svetainės turinį bet kurioje kitoje svetainėje ar tinkle esančioje kompiuterinėje aplinkoje bet kokiam tikslui.

APMOKĖJIMAS IR PRISTATYMAS

Atsiskaityti už prekes vyksta naudojantis Paysera mokėjimo sistema. Užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus Pirkėjo apmokėjimą už prekes, jei Pardavėjas su Pirkėju nesusitarė kitaip. Pagal iray.lt  naudojimosi svetaine taisykles bei užsakymo sutarties sąlygas – sudaryti ir neapmokėti užsakymai laikomi nepatvirtintais ir nėra vykdomi. Pateikdami užsakymą Jūs sudarote sutartį su iray.lt  valdytoju UAB „Dimeka“, įmonės kodas: 303390220,PVM kodas LT100013503515.
Lietuvoje pristatome siuntas Jūsų nurodytu adresu per kurjerius arba į artimiausią  paštomatą nemokamai. Jei Jūsų užsakyta prekė yra sandėlyje – ją pristatysime Jums per 2-7darbo dienas, užsakymo terminą kiekvienu konkrečiu atveju patikslinsime susisiekę su Jumis nurodytais kontaktais. Jei Jūsų užsakytos prekės sandėlyje nėra – mes su Jumis susisieksime ir informuosime kiek gali trukti pristatymo laikotarpis.
Daugiau apie apmokėjimą ir pristatyma galite sužinoti sklityje Informacija piekėjui- „Atsiskaitymas ir pristatymas”.

GARANTIJA

iray.lt Parduodamiems prietaisams ir jų priedams/baterijoms yra suteikiama 3 metų gamintojo garantija. Daugiau apie gamintojo garantija galite sužinoti Informacija pirkėjui skiltyje „Garantija ir garantinis aptarnavimas”.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios apima:
1. Gaisrą, sprogimą, audras ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas, kurios neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos įvykdyti;
2. Įvykį ar aplinkybę, kurių sutarties šalis (Šalys) negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti  prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;
3. Vyriausybės arba valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti.